Codexo_logo

Polityka prywatności

Ochrona prywatności użytkowników naszej strony internetowej jest dla nas priorytetem. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, stosując najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne. Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies.

Polityka prywatności została przygotowana przez firmę Tanie strony internetowe Mateusz Ludyga z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Kalwaryjskiej 2a/5, i jest skierowana do klientów korzystających z serwisu codexo.pl. Obowiązuje ona od 25 maja 2024 roku.

DEFINICJE:

Administrator - podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu codexo.pl jest Tanie strony internetowe Mateusz Ludyga, ul. Kalwaryjska 2a/5, 41-940 Piekary Śląskie.

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Serwis codexo.pl - strona internetowa codexo.pl zawierająca treść statyczną, sekcję kontaktową oraz zapamiętująca preferencje użytkowników.

Polityka - niniejsza polityka prywatności obowiązująca od 25 maja 2024 roku.

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis codexo.pl.

Urządzenie - każde elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, dzięki któremu Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu codexo.pl.

Pliki Cookies - dane informatyczne, pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach użytkowników przesyłane przez strony internetowe.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu codexo.pl jest Tanie strony internetowe Mateusz Ludyga, ul. Kalwaryjska 2a/5, 41-940 Piekary Śląskie, będąca administratorem serwisu dostępnego pod adresem: www.codexo.pl.

JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania z serwisu codexo.pl można skontaktować się z administratorem za pomocą adresu mailowego: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 601 999 178.

JAK POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy podczas wejścia do serwisu codexo.pl lub w związku z dokonywanymi przez Ciebie aktualizacjami.

JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH PRZETWARZAMY?

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • Wypełnienie formularza kontaktowego: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
 • Wykorzystywanie plików cookies: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, dane o ścieżce nawigacji użytkownika i czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach:

 1. Możliwości pełnego korzystania z serwisu codexo.pl.
 2. Komunikowania się z Tobą za pośrednictwem różnych kanałów.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ich wykrywania.
 5. Przestrzegania zobowiązań prawnych.
 6. Zalecenia i personalizacji usług oraz treści.
 7. Marketingowych.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie:

 1. Niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 2. Prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. Organom władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa.
 2. Podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie umów przetwarzających dane osobowe.
 3. Stronom trzecim w celach statystycznych, bez możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EOG?

Podmioty przetwarzające dane osobowe na naszej stronie pochodzą z Polski i krajów EOG. Współpracujemy również z firmami z USA (Google Inc., Microsoft Corporation), które mają odpowiednie klauzule umowne zapewniające ochronę danych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY/PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w polityce. Dokumenty elektroniczne zawierające dane osobowe przechowujemy także w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, zwalczania nadużyć i oszustw, oraz celów archiwizacyjnych.

JAKIE MASZ PRAWA WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Sprostowania nieprawidłowych danych.
 3. Ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Usunięcia danych osobowych.
 5. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 6. Przenoszenia danych.
 7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

JAK BEZPIECZNE SĄ INFORMACJE O MNIE?

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych, stosując mechanizmy szyfrowania, aktualne oprogramowanie oraz regularne testy bezpieczeństwa. Pamiętaj, że udostępnianie informacji przez Internet wiąże się z ryzykiem dostępu osób nieuprawnionych.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Pliki Cookies są danymi informatycznymi, które przechowujemy na Twoim urządzeniu w celu rozpoznania przeglądarki, zapewnienia funkcji serwisu i analizy preferencji użytkowników. Używamy zarówno plików sesyjnych, jak i stałych cookies.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany będą zamieszczone na tej stronie, a użytkownicy zostaną o nich poinformowani.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać, kontaktując się z administratorem pod adresem mailowym: [email protected] lub listownie na adres: Tanie strony internetowe Mateusz Ludyga, ul. Kalwaryjska 2a/5, 41-940 Piekary Śląskie.